Raport okresowy za III kwartał 2020 roku

Raport okresowy za III kwartał 2020 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2020 roku