Raport miesięczny za październik 2021 roku

Raport miesięczny za październik 2021 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za październik 2021 roku.

Załącznik: