Raport miesięczny za listopad 2022 roku

Raport miesięczny za listopad 2022 roku

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu raport miesięczny za listopad 2022 roku.

Załączniki:

0000146550_202212140000144412.pdf