Pytania od inwestorów

Pytania od inwestorów

„Czy Prezes Zarządu Spółki będzie uczestniczyć w Programie Motywacyjnym dla Zarządu?”.

Odpowiedź: Obecny Prezes Zarządu Mateusz Pazdan nie planuje uczestniczyć w planowanym Programie Motywacyjnym dla Zarządu, z uwagi na to iż jest jednocześnie większościowym akcjonariuszem spółki.