Przyjęcie polityki dywidendowej Spółki na lata 2020-2022

Przyjęcie polityki dywidendowej Spółki na lata 2020-2022

Zarząd SFD SA _”Spółka”, “Emitent”_ informuje, iż w dniu 19 października 2020 r. podjął uchwałę dotyczącą polityki w zakresie dywidendy na lata 2020-2022. Intencją Zarządu jest rekomendowanie Walnemu Zgromadzeniu wypłat dywidend na poziomie nie mniejszym niż 20% zysku netto SFD S.A. za dany rok obrotowy.

Załącznik: