Powołanie Zarządu na nową wspólną kadencję.

Powołanie Zarządu na nową wspólną kadencję.

Zarząd SFD S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2015 roku akcjonariusz Spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu, posiadający wszystkie akcje imienne uprzywilejowane serii A, na podstawie §39 ust. 2 Statutu SFD SA powołał z dniem 30 czerwca 2015 roku do Zarządu Spółki:
– Pana Mateusza Pazdana na stanowisko Prezesa Zarządu,
– Pana Bartosza Koguta na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
na nową wspólną kadencję, trwającą 5 lat.

Poniżej Zarząd przestawia informacje na temat doświadczenia zawodowego powołanych Członków Zarządu.

Mateusz Dominik Pazdan – Prezes Zarządu
Wykształcenie:
2012 – 2015 Akademia Leona Koźmińskiego, specjalizacja “Zarządzanie Przedsiębiorstwem”
2007 – 2008 Akademia Menedżera Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Przebieg kariery zawodowej:
2010 – obecnie SFD S.A., Prezes Zarządu
2012 – obecnie Black Master Sp. z o.o., Prezes Zarządu
2013 – obecnie SFD – Pharm Sp. z o.o., Prezes Zarządu
2014 – obecnie Business Consulting Mateusz Pazdan, własna działalność gospodarcza
2011 – obecnie ATMOTERM S.A., Członek Rady Nadzorczej
2009 – obecnie VIRTUAL Development Sp. j., Współwłaściciel
2000 – 2010 KULTURYSTYKA.PL Mateusz Pazdan, własna działalność gospodarcza
2008 – 2012 SAS sp. z o.o., Prezes Zarządu
2007 – 2009 A&M Pazdan S.C., Współwłaściciel
2003 – 2007 Instytut Zarządzania Informacjami Środowiskowymi EMI Sp. z o.o., Współwłaściciel
2002 – 2011 ATMOTERM S.A., Administrator Sieci i serwerów, Pełnomocnik ds. Internetu
1998 – 2001 Atmoterm sp. z o.o., Asystent ds. Informacji w Zakładzie Zarządzania i Ochrony Środowiska, Specjalista ds. Sprzedaży

Zgodnie z Oświadczeniem:
Pan Mateusz Pazdan nie prowadzi działalności poza wymienionymi powyżej. Pan Mateusz Pazdan nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie był, za wyjątkiem wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej.
W stosunku do Pana Mateusza Pazdana nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa. Pan Mateusz Pazdan nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym.

Bartosz Kogut – Wiceprezes Zarządu

Wykształcenie:
2005 – 2010 Politechnika Opolska, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji
2014 – 2015 Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Innowatyka w Przedsiębiorstwie

Przebieg kariery zawodowej :
2006 – 2009 Kulturystyka.pl Mateusz Pazdan, Kierownik ds. sprzedaży
2008 – 2010 Ironmania Bartosz Kogut, Właściciel
2009 – 2010 Kulturystyka.pl Mateusz Pazdan, Dyrektor Zarządzający
2010 – obecnie SFD Spółka Akcyjna, Wiceprezes Zarządu
2012 – obecnie Black Master Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu
2013 – obecnie SFD – Pharm Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu

Zgodnie z Oświadczeniem:
Pan Bartosz Kogut nie prowadzi działalności poza Spółką. Pan Bartosz Kogut nie jest obecnie ani w okresie ostatnich 3 lat nie był, za wyjątkiem wyżej opisanych, członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce kapitałowej lub osobowej.
W stosunku do Pana Bartosza Koguta nie zostały wydane żadne wyroki związane z przestępstwami oszustwa. Pan Bartosz Kogut nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego i nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze Sądowym.