Powołanie Zarządu na nową wspólną kadencję

Powołanie Zarządu na nową wspólną kadencję

Zarząd SFD S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 24 sierpnia 2020 roku akcjonariusz Spółki pod firmą SFD S.A. z siedzibą w Opolu, posiadający wszystkie akcje imienne uprzywilejowane serii A, na podstawie §39 ust. 2 Statutu SFD S.A. powołał z dniem 24 sierpnia 2020 roku do Zarządu Spółki:
– Pana Mateusza Pazdana na stanowisko Prezesa Zarządu,
– Pana Bartosza Koguta na stanowisko Wiceprezesa Zarządu
na nową wspólną kadencję, trwającą 5 lat.
Ponadto w dniu 10 sierpnia 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 2/08/2020 powołała z dniem 24 sierpnia 2020 roku na nową wspólną kadencję, trzeciego Członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i Administracji Pana Przemysława Kwiatkowskiego.
Życiorysy powołanych Członków Zarządu stanowią Załączniki do niniejszego raportu.