Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej SFD SA

Powołanie (dokooptowanie) Członka Rady Nadzorczej SFD SA

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 15 stycznia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę nr 1/1/2018 w sprawie dokooptowania Członka Rady Nadzorczej, w związku z ustąpieniem Pani Anety Kazieczko z członkostwa w Radzie Nadzorczej w czasie trwania kadencji. Na mocy niniejszej uchwały, Rada Nadzorcza spółki SFD SA działając w oparciu o §28 ust. 6 Statutu dokooptowała Panią Katarzynę Borkowską do składu Rady Nadzorczej Spółki.
Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki: Katarzyna Borkowska CV