Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD SA na kolejną kadencję

Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD SA na kolejną kadencję

Zarząd spółki SFD S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 29 czerwca 2018 roku:

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 17 powołało Panią Elżbietę Świtek oraz uchwałą nr 18 powołało Panią Katarzynę Borkowską
oraz
2) Akcjonariusz Spółki, posiadający wszystkie akcje imienne uprzywilejowane serii A , działając na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Spółki powołał: Ryszarda Pazdana, Wandę Pazdan oraz Tomasza Kwintę
do składu Rady Nadzorczej Spółki na kolejną wspólną trzyletnią kadencję.Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej – Pana Tomasza Kwinty stanowi załącznik do niniejszego raportu. Życiorysy pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki są zamieszczone na stronie Spółki w zakładce „ O nas – Władze Spółki” https://sfdsa.pl/wladze-spolki/