Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD S.A.

Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD S.A.

Zarząd SFD S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 29 listopada 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do Rady Nadzorczej SFD S.A. Panią Anetę Kazieczko oraz Pana Bartłomieja Trętowskiego.

Pani Aneta Kazieczko – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
Pani Aneta Kazieczko posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentką Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, na Wydziale Gospodarki Narodowej i Zarządzania, kierunek Bankowość i Finanse (1989-1994). Ponadto, Pani Aneta Kazieczko ukończyła studia podyplomowe z zakresu Metodologii Badań Ekonomicznych w Wyższej Szkole Bankowości i Ubezpieczeń w Warszawie (2001-2003). Od 2008 roku Pani Aneta Kazieczko jest Certyfikowanym Audytorem Wewnętrznym CIA – I poziom uzyskanym w Ernst & Young Academy of Business Sp. z o.o.

Pan Bartłomiej Trętowski – Członek Rady Nadzorczej

Wykształcenie:
Pan Bartłomiej Trętowski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji, kierunek prawo (2003-2008). Ponadto, Pan Bartłomiej Trętowski w 2008 roku rozpoczął na Uniwersytecie Warszawskim studia doktoranckie na kierunku prawo oraz aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.