Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję

Zarząd SFD S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 roku Akcjonariusz posiadający wszystkie akcje serii A – w ramach uprawnień przysługujących z tytułu uprzywilejowania akcji serii A – powołał do Rady Nadzorczej nowej kadencji:

Pana Ryszarda Pazdana na Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Panią Anetę Mostowską na członka Rady Nadzorczej
Pana Tomasza Kwintę na członka Rady Nadzorczej

Zarząd SFD S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało następujące osoby w skład Rady Nadzorczej Spółki:

Panią Anetę Kazieczko na członka Rady Nadzorczej
Panią Martę Trętowską na członka Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza została powołana na nową, wspólną, trzyletnią kadencję obejmującą lata 2014 – 2016.

Informacja dotycząca przebiegu kariery zawodowej powołanych Członków Rady Nadzorczej stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki:

;