Powołanie Członka Zarządu spółki SFD SA

Powołanie Członka Zarządu spółki SFD SA

Zarząd spółki SFD S.A. („Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 20 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 1/12/2018 powołała z dniem 1 stycznia 2019 roku na wspólną kadencję, trzeciego Członka Zarządu – Wiceprezesa Zarządu ds. Finansów i Administracji Pana Przemysława Kwiatkowskiego.

Życiorys nowo powołanego Członka Zarządu stanowi Załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
0000108411_201812220000117143