Powołanie Członka Zarządu spółki SFD SA

Powołanie Członka Zarządu spółki SFD SA

Zarząd SFD S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 października 2023 roku akcjonariusz Spółki SFD S.A. z siedzibą w Opolu, posiadający wszystkie akcje imienne uprzywilejowane serii A, na podstawie §39 ust. 2 Statutu SFD S.A. powołał z dniem 5 października 2023 roku do zarządu Spółki panią Natalię Pazdan na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. produktu, na wspólną kadencję, trwającą do roku 2025. Powołanie pani Natalii Pazdan do zarządu związane jest z podniesieniem rangi kontroli jakości oraz przyspieszeniem innowacji produktowej Spółki. Pani Natalia Pazdan będzie odpowiadać na poziomie zarządu za rozwój produktów, zamówienia, dział badań i rozwoju oraz kontrolę jakości. Pani Natalia Pazdan pracuje w SFD S.A. od roku 2011, a jej dotychczasowym obszarem obowiązków służbowych był nadzór nad procesami przygotowywania nowych produktów w ofercie Spółki.

Życiorys powołanego członka zarządu stanowi Załącznik do niniejszego raportu.