Podpisanie umowy z podmiotem wybranym do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

Podpisanie umowy z podmiotem wybranym do zbadania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka”), niniejszym podaje do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 16 listopada 2016 r., Spółka podpisała Umowę o zbadanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016. Wybranym biegłym rewidentem jest firma PKF Consult Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie (02-695 Warszawa), przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B, NIP 521-052-77-10, REGON 010143080, wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 477.