Podpisanie umowy o elastyczny kredyt odnawialny

Podpisanie umowy o elastyczny kredyt odnawialny

Zarząd spółki SFD SA (”Spółka”, “Emitent”) informuje, iż w dniu 20 maja 2021 roku została podpisana pomiędzy Emitentem a Bankiem mBank SA z siedzibą w Warszawie („Bank”) Umowa o elastyczny kredyt odnawialny (”Umowa”). Na mocy Umowy Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 5.000.000 zł („Kredyt”) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki. Kredyt został udostępniony do dnia 30.11.2022 r. Warunki oraz zabezpieczenie Kredytu ustanowiono na zasadach rynkowych.