Podpisanie listu intencyjnego z Panattoni Development Europe sp. z o.o.

Podpisanie listu intencyjnego z Panattoni Development Europe sp. z o.o.

Zarząd SFD S.A. “Emitent” informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 2 sierpnia 2021 roku otrzymał podpisany list intencyjny, który Emitent zawarł z Panattoni Development Europe sp z o.o. z siedzibą w Warszawie. List intencyjny podpisany został z uwagi na fakt prowadzenia przez strony negocjacji w celu zawarcia umowy, której przedmiotem będzie doprowadzenie przez Panattoni do wybudowania na nieruchomości Emitenta budynku magazynowego. Emitent podejmie ostateczną decyzję dotycząca zawarcia umowy do dnia 30.11.2021 roku.