Podpisanie Aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Podpisanie Aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

Zarząd spółki SFD SA (”Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 29 kwietnia 2021 roku został podpisany pomiędzy Emitentem a Bankiem ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach („Bank”) Aneks nr 20 do Umowy o kredyt złotowy w rachunku bieżącym z dnia 11 lutego 2011 roku (”Aneks”). Na mocy Aneksu Bank udzielił Emitentowi zwiększenia kredytu w rachunku bieżącym z kwoty 5.000.000 zł do kwoty 8.000.000 zł („Kredyt”) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki.
Kredyt został udostępniony do dnia 31.03.2022 r. z możliwością wydłużenia terminu spłaty.

Zabezpieczenie Kredytu ustanowiono na zasadach rynkowych.

Emitent podaje powyższą informacje do wiadomości publicznej ze względu na fakt, iż w jego ocenie ma ona wpływ na działalność Emitenta