Podpisanie aneksu do listu intencyjnego z Panattoni Development Europe sp. z o.o.

Podpisanie aneksu do listu intencyjnego z Panattoni Development Europe sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2021 z dnia 2 sierpnia 2021 roku, Zarząd SFD S.A. “Spółka”, “Emitent” informuje, iż w dniu 2 grudnia 2021 roku Spółka otrzymała podpisany aneks do listu intencyjnego zawartego z Panattoni Development Europe sp. z o.o., dotyczącego zawarcia umowy na wybudowanie na nieruchomości Emitenta budynku magazynowego. W wyniku podpisanego aneksu przedłużono maksymalny termin podpisania umowy na wybudowanie powyższej nieruchomości do dnia 30 października 2022 roku. Nowy termin wynika z przedłużających się procedur administracyjnych w zakresie nabycia jednej z działek przeznaczonych pod budowę magazynu. W opinii Zarządu podpisanie powyższego aneksu nie wpłynie na bieżące funkcjonowanie Spółki oraz nie będzie przeszkodą w prowadzeniu dalszej ekspansji Spółki.