Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentu akcji

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentu akcji

Zarząd SFD SA (“Spółka”, “Emitent”) w załączeniu przekazuje Pierwsze wezwanie Akcjonariusza – Pana Mateusza Pazdana do złożenia w Spółce Dokumentu akcji imiennych serii A.

Załącznik: