Otrzymanie informacji o wystąpieniu wady jakościowej w jednej kategorii produktowej SFD SA

Otrzymanie informacji o wystąpieniu wady jakościowej w jednej kategorii produktowej SFD SA

Zarząd spółki SFD SA Emitent, Spółka przedstawia poniżej kluczowe wątki w związku z opublikowaną informacją dla klientów Spółki w dniu 7.09.2023:

1. Zarząd otrzymał informację o wystąpieniu wady jakościowej w jednej z partii kreatyn wyprodukowanych przez zewnętrznego dostawcę Spółki.

2. W wyniku badań naszych produktów przeprowadzonych przez Sanepid, w kilku partiach produktów zawierających kreatynę stwierdzono przekroczenie norm zawartości metali ciężkich dopuszczalnych dla suplementów diety.

3. Przyczyną zaistniałego zdarzenia było użycie przez zewnętrznego producenta wadliwego surowca, który okazał się zanieczyszczony mimo posiadania przez producenta certyfikatów poświadczających odpowiednią jakość zastosowanego do produkcji kreatyny surowca.

4. Partie produktów wskazane przez Sanepid zostały natychmiast dobrowolnie wycofane przez spółkę ze sprzedaży, jednocześnie Spółka prowadzi akcję wycofywania z rynku produktów zawierających zanieczyszczoną kreatynę. W tej chwili w sprzedaży dostępne są tylko produkty zawierające kreatynę, co do których istnieje 100% pewność, że są one bezpieczne

5. Dodatkowo w trosce o bezpieczeństwo klientów Spółka prewencyjnie wstrzymała sprzedaż wszystkich produktów zawierających kreatynę do momentu przebadania ich przez akredytowane laboratoria.

6. Jako środek zaradczy mający zapobiec w przyszłości podobnym zdarzeniom Spółka prowadzi przegląd i wzmacnia procedury audytu dla swoich dostawców oraz zwiększa środki przeznaczone na badanie i testowanie wszystkich produktów przez niezależne, akredytowane laboratorium.

W odniesieniu do pytań nadsyłanych w dniu dzisiejszym do Spółki, Zarząd SFD S.A. informuje, że, w związku z informacją dla konsumentów opublikowaną przez Spółkę w dniu 7.09.2023r., w strukturze sprzedaży Spółki jest kilka wiodących kategorii produktów, a łącznie Spółka ma w ofercie ponad 8000 SKU. Działania Spółki w obecnej sytuacji prowadzone są w kierunku pełnego przywrócenia do sprzedaży przetestowanych partii kreatyny i sytuacja ta nie będzie miała kluczowego wpływu na wyniki sprzedaży we wrześniu.

Zarząd wyjaśnia, iż wszystkie partie kreatyny są w tej chwili w trybie ciągłym badane oraz przywracane do sprzedaży. Zatem wszystkie partie kreatyny dostępne obecnie do sprzedaży spełniają normy Sanepid. Reakcja Spółki na informację o przekroczonym poziomie rtęci we wskazanym produkcie była natychmiastowa. W trybie natychmiastowym Spółka zawiesiła również współpracę z wytwórcą dostarczającym ten surowiec również do innych odbiorców w Polsce oraz w Europie.