Otrzymanie dwóch niezależnych opinii toksykologicznych

Otrzymanie dwóch niezależnych opinii toksykologicznych

Zarząd SFD S.A. “Spółka” informuje o otrzymaniu w dniu 13 września 2023 roku dwóch niezależnych opinii toksykologicznych sporządzonych przez ekspertów toksykologii dotyczących przekroczenia norm zawartości metali ciężkich w kilku partiach produktów zawierających kreatynę, o czym Spółka informowała raportem ESPI 12/2023 w dniu 8 września 2023 r.

Spółka zamówiła niniejsze opinie w celu określenia stopnia ewentualnej szkodliwości dla zdrowia klientów, którzy mogli spożyć dane produkty. Informacje zawarte w ekspertyzach szczegółowo opisują typowe zawartości metali ciężkich spożywanych na co dzień w niektórych produktach spożywczych i odnoszą się do ryzyka potencjalnego wpływu na zdrowie spożycia suplementów diety zawierających kreatynę z przekroczoną normą zawartości metali ciężkich.

Konkluzja wynikająca z powyższych opinii stanowi, że pomimo przekroczenia stężenia zawartości metali ciężkich w kilku partiach produktów, zagrożenie dla ludzkiego zdrowia, z racji niewielkich dawek suplementów spożywanych przez nabywców, zgodnie z zaleceniami producenta, jest niskie.

W szczególności porównując zawartość rtęci w suplemencie diety SFD Creatine i w produktach z tuńczyka 250 g świeżego fileta lub w dwóch puszkach 120 g odsączonej masy tuńczyka o dopuszczalnym prawnie stężeniu Hg łatwo wyliczyć, że w jednym steku znajduje się tyle rtęci, ile w 200 kapsułkach suplementu. Warto podkreślić, że taka liczba kapsułek to pełne opakowanie przeznaczone aż na 50 dni suplementacji.

Spółka informowała już o prewencyjnych wycofaniach produktów z rynku oraz obecnie współpracuje z Sanepidem i dąży do pełnego wyjaśnienia sytuacji. Jednocześnie podejmowane są szeroko zakrojone inicjatywy mające na celu dalsze podnoszenie standardów kontroli jakości produktów .

Rzeczone opinie stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki