Oświadczenie Zarządu w sprawie zakresu stosowania Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

Oświadczenie Zarządu w sprawie zakresu stosowania Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect

Zarząd SFD S.A. przekazuje Oświadczenie w sprawie zakresu stosowania przez Spółkę Dobrych Praktyk spółek notowanych na NewConnect zawartych w Załączniku do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mateusz Pazdan – Prezes Zarządu
  • Bartosz Kogut – Wiceprezes Zarządu