Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia