Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.