Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.

Zarząd SFD S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Załączniki:

;