Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.

Zarząd SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23C, 45-315 Opole, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373427 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Załączniki:

1) Projekty uchwał – pobierz