Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A.

Zarząd SFD S.A. przekazuje w załączeniu Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. oraz treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.