Korekta zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Korekta zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 3 rozporządzenia MAR

Zarząd spółki SFD S.A. “Emitent” informuje, że w dniu 14 września 2021 r. otrzymał korektę zawiadomienia w trybie art. 19 ust. 1 MAR od Pani Wandy Pazdan – Przewodniczącej Rady Nadzorczej, opublikowanego w raporcie ESPI 20/2021. Pierwotne powiadomienie nie zawierało opisu rodzaju transakcji, tj. nabycia akcji. Treść zawiadomienia stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Załącznik: