Korekta – uzupełnienie załącznika do raportu bieżącego nr 15/2021

Korekta – uzupełnienie załącznika do raportu bieżącego nr 15/2021

Zarząd SFD S.A., z uwagi na brak załącznika w raporcie bieżącym nr 15/2021, przekazuje korektę raportu wraz z dołączoną treścią uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku.