Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

Korekta skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2017 roku

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka, Emitent”), przekazuje w załączeniu korektę skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2017 roku opublikowanego w komunikacie EBI nr 3/2017 z dnia 15 maja 2017 roku. Zarząd Emitenta informuje, że niniejsza korekta jest skutkiem omyłkowych prezentacji w kosztach rodzajowych, co miało wpływ na poziom wyniku finansowego netto za I kwartał 2017 roku.

Załączniki: