Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku

Korekta raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku

Zarząd spółki SFD S.A. („Spółka, Emitent”), przekazuje w załączeniu korektę raportu okresowego za IV kwartał 2018 roku opublikowanego w komunikacie EBI nr 2/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku. Zarząd Emitenta informuje, że niniejsza korekta jest skutkiem omyłkowej prezentacji wyniku EBITDA za rok 2018, prawidłowa wartość jest wyższa i wynosi 3.544.299,61 zł.

Załącznik:
0000109095_201902190000118299