Korekta raportu okresowego za II kwartał 2023 roku

Korekta raportu okresowego za II kwartał 2023 roku

Zarząd SFD S.A. z siedzibą w Opolu przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu okresowego za II kwartał 2023 r. opublikowanego raportem EBI 21/2023 w dniu 14 sierpnia 2023 r.

Korekta dotyczy części opisowej raportu, gdzie w wyniku pomyłki błędnie wpisano wartość EBITDA osiągniętą w danym okresie.

W miejsce podanej w raporcie wartości EBITDA 4.545.211,09 zł powinno widnieć 4.173.576,45 zł.

W pozostałym zakresie Raport Okresowy nie ulega zmianie.

Pełną treść raportu okresowego po korekcie stanowi załącznik do niniejszego raportu.