Korekta raportu nr 3/2016 – Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Korekta raportu nr 3/2016 – Zakończenie subskrypcji akcji serii F

Zarząd spółki SFD S.A. (“Spółka, Emitent”) wyjaśnia, iż w treści raportu nr 3/2016 z dnia 27 stycznia 2016 roku w pkt 3) nastąpiła omyłka pisarska w postaci podania błędnej ilości akcji objętych subskrypcją, tj. wskazano liczbę 16.135.256, gdzie powinna widnieć liczba akcji: 1.010.910.