Korekta raportu bieżącego nr 15/2018 – Powołanie Członka Zarządu spółki SFD SA

Korekta raportu bieżącego nr 15/2018 – Powołanie Członka Zarządu spółki SFD SA

Zarząd SFD Spółka Akcyjna przekazuje korektę raportu bieżącego nr 15/2018 – „Powołanie Członka Zarządu spółki SFD SA” z uwagi na brak wszystkich wymogów określonych w § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.

Życiorys nowo powołanego Członka Zarządu wraz z oświadczeniami stanowi Załącznik do niniejszego raportu.