Korekta raportu bieżącego nr 15/2018 – Powołanie Członka Zarządu spółki SFD SA

Korekta raportu bieżącego nr 15/2018 – Powołanie Członka Zarządu spółki SFD SA

Zarząd SFD Spółka Akcyjna przekazuje korektę raportu bieżącego nr 15/2018 – „Powołanie Członka Zarządu spółki SFD SA” z uwagi na załączony niekompletny życiorys zawodowy.

Życiorys nowo powołanego Członka Zarządu wraz z oświadczeniami stanowi Załącznik do niniejszego raportu.