Korekta raportu bieżącego nr 10/2018 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD SA na kolejną kadencję

Korekta raportu bieżącego nr 10/2018 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD SA na kolejną kadencję

Zarząd SFD Spółka Akcyjna (“Emitent”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 10/2018 – „Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD SA na kolejną kadencję” z uwagi na brak załączonych życiorysów Członków Rady Nadzorczej. 
Jednocześnie Zarząd zaznacza iż wyżej wymienione życiorysy były cały czas udostępnione na stronie internetowej Emitenta – www.sfdsa.pl.

Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Załączniki
20190606_141048_0000120699_0000114006.pdf
20190606_141048_0000120699_0000114007.pdf
20190606_141048_0000120699_0000114008.pdf
20190606_141048_0000120699_0000114009.pdf
20190606_141048_0000120699_0000114010.pdf