Korekta raportu bieżącego nr 10/2018 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD SA na kolejną kadencję

Korekta raportu bieżącego nr 10/2018 – Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD SA na kolejną kadencję

Zarząd SFD Spółka Akcyjna („Emitent”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 10/2018 – „Powołanie Członków Rady Nadzorczej SFD SA na kolejną kadencję” z uwagi na brak załączonych życiorysów wraz z oświadczeniami Członków Rady Nadzorczej.

Życiorysy powołanych Członków Rady Nadzorczej Stanowią załączniki do niniejszego raportu.