Korekta raportu bieżącego nr 1/2018 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018

Korekta raportu bieżącego nr 1/2018 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018

Zarząd Spółki SFD Spółka Akcyjna (“Spółka”, “Emitent”) przekazuje korektę raportu bieżącego nr 1/2018 – Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2018 roku z uwagi na omyłkowo podane daty publikacji skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu rocznego za 2017 rok.

Z uwagi na powyższe, Spółka podaje ponownie terminy publikacji raportów okresowych. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku – 14 lutego 2018 roku
– Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku – 15 maja 2018 roku
– Jednostkowy raport roczny za 2017 rok – 1 czerwca 2018 roku
– Skonsolidowany raport roczny za 2017 rok – 1 czerwca 2018 roku
– Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2018 roku – 14 sierpnia 2018 roku
– Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku – 14 listopada 2018 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.