Kontakt dla inwestorów

Kontakt dla inwestorów

Bartosz Kogut –  Wiceprezes Zarządu 

Tel. +48  882 116 226
e-mail: [email protected]