Informacja o transakcjach zawartych w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Informacja o transakcjach zawartych w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd SFD SA (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 roku w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 6/2020 w dniu 23.06.2020 r., Spółka nabyła 3.300.000 (trzy miliony trzysta tysięcy) sztuk akcji własnych za łączną cenę 1.485.000 zł (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) na podstawie umowy cywilno-prawnej.
Szczegółowe informacje dotyczące skupu akcji własnych w ramach realizacji Programu Skupu zostaną podane do publicznej wiadomości po jego zakończeniu.