Informacja o transakcjach zawartych w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Informacja o transakcjach zawartych w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych Spółki

Zarząd SFD SA (“Spółka”, “Emitent”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 roku w ramach Programu Skupu Akcji Własnych, o którym Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 6/2020 w dniu 23.06.2020 r., Spółka nie nabyła żadnych akcji własnych. Szczegółowe informacje dotyczące skupu akcji własnych w ramach realizacji Programu Skupu zostaną podane do publicznej wiadomości po jego zakończeniu.