Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2020 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2020 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2020 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 19.204.259,86 zł netto, co stanowi blisko 157% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2019 roku (kiedy to wyniosły 12.242.241,85 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2020 roku przychody Spółki wyniosły 148.484.060,48 zł netto, co stanowi blisko 138% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2019 roku (kiedy to wyniosły 107.377.817,72 zł).