INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH WE WRZEŚNIU 2019 ROKU

INFORMACJA O PRZYCHODACH ZE SPRZEDAŻY WYPRACOWANYCH WE WRZEŚNIU 2019 ROKU

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2019 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 12.242.241,85 zł netto, co stanowi blisko 134% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2018 roku (kiedy to wyniosły 9.103.832,25 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2019 roku przychody Spółki wyniosły 107.377.817,72 zł netto, co stanowi blisko 120% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2018 roku (kiedy to wyniosły 89.786.582,40 zł).
Wartości przychodów zostały skorygowane o sprzedaż wynikającą z działalności w grupie zakupowej, zgodnie z zaleceniami biegłego rewidenta przekazanymi podczas badania sprawozdania finansowego za rok 2018.