Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2018 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2018 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2018 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 9.460.887,72 zł netto, co stanowi blisko 102% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2017 roku (kiedy to wyniosły 9.249.200,63 zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2018 roku przychody Spółki wyniosły 98.364.838,40 zł netto, co stanowi blisko 97% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2017 roku (kiedy to wyniosły 101.012.171,94 zł).