Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2017 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2017 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2017 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 9.249.200,63 zł, co stanowi blisko 106% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2016 roku, kiedy to przychody wyniosły 8.765.286,80 zł.

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2017 roku przychody Spółki wyniosły ok. 101.012.171,94 zł netto, co stanowi blisko 112% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2016 roku, kiedy to przychody wyniosły 90.340.812,42 zł.