Informacja o przychodach że sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2016 roku

Informacja o przychodach że sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2016 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2016 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 8.765.286,80 zł, co stanowi 106% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2015 roku (kiedy to przychody wyniosły 8.237.415,18 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2016 roku przychody Spółki wyniosły ok. 90.340.812,42 zł netto, co stanowi 114 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (kiedy to przychody wyniosły 78.974.773,83 zł).