Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2014 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2014 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2014 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 7 256 767,34 zł, co stanowi 163,97 % wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2013 roku (wyniosły 4 425 693,96 zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2014 roku przychody Spółki wyniosły 59 849 620,40 zł netto, co stanowi 189,11 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2013 roku (wyniosły 31 648 699,99 zł).