Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2013 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2013 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2013 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 4.425.693,96 zł, co stanowi 191,72 % wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2012 roku (wyniosły 2.308.434,33zł).

Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do września 2013 roku przychody Spółki wyniosły 31.648.699,99 zł netto, co stanowi 155,20 % przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2012 roku (wyniosły 20.392.478,40zł).