Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2012 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych we wrześniu 2012 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka we wrześniu 2012 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2.308.434,33 zł, co stanowi 120,25% wartości przychodów osiągniętych we wrześniu 2011 roku ( wyniosły 1.919.641,82 zł ).