Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2021 roku

Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w styczniu 2021 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w styczniu 2021 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 20.906.655,15 zł netto, co stanowi blisko 142% wartości przychodów osiągniętych w styczniu 2020 roku (kiedy to wyniosły 14.757.443,37 zł).